पतन्जली योग पिठ केन्द्र का केन्द्रीय सदस्य लोक नाथ खनाल गुरुबाट ६ दिने योग कक्षा समाप्न

Posted On    Author    Category सामाजिक, स्वास्थ्य.

श्री बाल कुमारी माध्यमिक बिद्यालयमा आज पतन्जली योग पिठ केन्द्र का केन्द्रीय सदस्य लोक नाथ खनाल गुरुबाट ६ दिने योग कक्षा समाप्न सप्पन्न गरियो !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *