ठेचोमा सम्पन बाजा प्रशिश्रण कार्यक्रम

Posted On    Author    Category कला, प्रौद्योगिकी, सामाजिक.

ठेचोमा सम्पन बाजा प्रशिश्रण कार्यक्रम को केहि झलक हरु ठेचोमा सम्पन बाजा प्रसिशन कार्यक्रम को केहि झलक हरु ठेचोमा सम्पन बाजा प्रसिशन कार्यक्रम को केहि झलक हरु

18698496_1383352548378193_8137760019831401983_n

 

18670791_1383353418378106_8925132945549750242_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *