सावधान: ‘Ransomware’ भाइरस खतरनाक फैलाउने; कम्प्युटर प्रयोगकर्ता सतर्क रहनु होला

Posted On    Author    Category अपराध, सामाजिक.

सावधान: ‘Ransomware’ भाइरस खतरनाक फैलाउने; कम्प्युटर प्रयोगकर्ता सतर्क रहनु होला
थप जानकारी को लागि तलको भिडियो हेर्नु होल
रन्द्सोम्वेर विरुस भनेको क हो एस्लए क गर्छ र कसरी बच्न सकिन्छ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *