ललितपुर महानगरपालिका सम्पदा क्षेत्रमा जथाभावी पार्किङ नगर्न र प्रबेश निषेध

Posted On    Author    Category सामाजिक.

ललितपुर महानगरपालिका १६ वडा कार्यालयले सम्पदा क्षेत्रमा जथाभावी पार्किङ नगर्न र प्रबेश निषेध गरेको बारे सर्ब साधरणमा सूचना जारी गरि कार्यवाही शुरू गरेको छ।ललितपुर महानगरपालिका १६ वडा कार्यालयले सम्पदा क्षेत्रमा जथाभावी पार्किङ नगर्न र प्रबेश निषेध गरेको बारे सर्ब साधरणमा सूचना जारी गरि कार्यवाही शुरू गरेको छ।

46703111_1945089815575122_2033368308270497792_n zumbandu ultimate fitness center

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *