बालक हराएको सुचना: तपाइको एक सेयर हराएको बाबू भेटिन सक्छ

Posted On    Author    Category सामाजिक.

बालक हराएको सुचना: आफ्नै छोरा सम्झी १ सयर गर्नुहोला ,तपाइको एक सेयर हराएको बाबू भेटिन सक्छन र त्यस परिवारले तपाईलाई अरबौको धन्यवाद दिनेछन (भिडियो)सक्दो शेयर गरौ बालक हरायको सुचना कृपया कसैइले देख्नु भयो भने यो नम्बर मा सम्प्रक गरि दिनु हुन अनुरोघ गर्दछु

 00977 -9816284505 >00977 – 9816284505 मा सम्पर्क गरि बुझाईदिनुहुन अनुरोध गर्दछौ ।

Screenshot_2-17

 

बालक हराएको सुचना: आफ्नै छोरा सम्झी १ सयर गर्नुहोला ,तपाइको एक सेयर हराएको बाबू भेटिन सक्छन र त्यस परिवारले तपाईलाई अरबौको धन्यवाद दिनेछन (भिडियो)सक्दो शेयर गरौ बालक हरायको सुचना कृपया कसैइले देख्नु भयो भने यो नम्बर मा सम्प्रक गरि दिनु हुन अनुरोघ गर्दछु

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *