देशार समज को पचौ बर्शिक साधारन सभा

Posted On    Author    Category सामाजिक.

देशार समज को पचौ बर्शिक साधारन सभा हिजो चापागाउँ फुल्बारी हल मा सम्पन भएर्को छ

 

21761927_1943986565617570_7562982674807294837_n 21752153_1943985975617629_762429742578294431_n

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *