ठेचो महिला जग्रन को सहकार्यमा लुमन्ती को बजेत बाट थेचो २ मा हिम पाय्प बिछाइयो

Posted On    Author    Category सामाजिक.

ललितपुर थेचो- ठेचो महिला जग्रन को सहकार्यमा  लुमन्ती को बजेत बाट थेचो – २  श्री बल्कुमारी मन्दिर जाने बाटोमा हिम पाय्प बिचाइरखेको झालाखअरु |

2 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *