ट्राफिकले गाडी कुदन पनि दिदैन गाडी पार्क गर्न पनि दिदैन

Posted On    Author    Category सामाजिक.

यो पाटन अस्पताल अगाडिको बय्स्त ठाउ हो ट्राफिक ले सडक घेरेर राखेको छ गाडी कुदन पनि दिदैन गाडी पार्क गर्न पनि दिदैन घेरेर राख्न किन सडक बाउनु परयो यह्स छेत्रमा पर्किन गर्दा केहि असुबिदा पर्दैन / तेस्को भीत्र पटी निजि पार्किंग छ तेसलाई मालामाल बनाउने र आफु पनि मालामाल हुने होला इस्थानी निकाय कता हरायो?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *