टिकाभैरव १ नं राजकुलो मर्मत तथा सरसफाई सुरू

Posted On    Author    Category कृषि, सामाजिक.

टिकाभैरव १ नं राजकुलो मर्मत तथा सरसफाई सुरू | यो राजकुलो पुन: संचालन गर्न हाम्रो कोशिस जारी छ।
हामी सबै मिलि यो राजकुलोलाई संचालन गरौं। सरसफाईमा सहभागी बनौं।

धन्यवाद
टिकाभैरव १ नं राजकुलो जल उपभोक्ता समिति

 
19030175_1577214235662481_447272349233707647_n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *