इन्टरनेटमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने सरकारको निर्णय

Posted On    Author    Category अर्थ.

इन्टरनेटमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउने सरकारको निर्णयले इन्टरनेट अझ महँगो हुने । साउन १ गतेदेखि शुल्क बढ्ने सेवा प्रदायकद्वारा जानकारी ।
click here for more details

titan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *